Đề bài

Câu 1Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều.


Câu 2. Đường dây tải điện có chiều dài tổng cộng 20km, có hiệu điện thế 15kV ở hai đầu nơi truyền tải. dây dẫn tải cứ 1km có điện trở 0,25Ω, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây Php=160000W. Tính công suất cung cấp ở nơi truyền tải?


Câu 3. Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 8000V. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là bao nhiêu?Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Cấu tạo: máy phát điện xoay chiều là có hai thành phần cơ bản: nam châm và cuộn dây dẫn.

+ Nam châm là phần tạo ra từ trường.

+ Cuộn dây dẫn là phần trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Câu 2 :

- Điện trở dây dẫn: R=0,2.2.10=4

- Công suất hao phí: Php=I2.R

=> Cường độ dòng điện qua dây:

I=PhpR=1600004=200A

Công suất truyền tải điện là:

P=U.I=15000.200=3000000=3000KW.

Câu 3 :

Từ công thức:

Php=R.PU2=5. 100000280002