Đề bài

Câu 1. Trường hợp nào dưới đây không phải là vật sáng?

   A. Chiếc bút chì đặt trên bàn giữa ban ngày.

   B. Chiếc bật lửa rơi giữa sân trường lúc trời nắng.

   C. Mặt Trời.

   D. Mắt con mèo trong phòng kín vào ban đêm.


Câu 2: Để nhìn thấy một vật thì:

   A. Vật ấy phải được chiếu sáng.

   B. Vật ấy phải là nguồn sáng.

   C. Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

   D. Vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.


Câu 3. Vật nào không phải là nguồn sáng?

   A. Mặt trăng     C. Ngọn nến đang cháy 

   B. Mặt trời        D. Con đom đóm


Câu 4. Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng:

   A. Không giao nhau.

   B. Gặp nhau ở vô cực.

   C. Hội tụ cũng không phân kì.

   D. Các câu A, B, C đều đúng.


Câu 5: Khi có nhật thực toàn phần, ở mặt đất, ta thấy:

   A. Một phần của Mặt Trời chưa bị che khuất.

   B. Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn và không nhìn thấy bất kì tia sáng nào của Mặt Trời.

   C. Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn và nhìn thấy các tia lửa xung quanh Mặt Trời.

   D. Một phần của Mặt Trời chưa bị che khuất và nhìn thấy các tia lửa xung quanh Mặt Trời.


Câu 6. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

   A. Góc phản xạ bằng góc tới. 

   B. Góc tới khác góc phản xạ.   

   C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.

   D. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.


Câu 7. Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i' = 25°. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:

   A. 30°.                 B. 45°.

   C. 50°.                 D. 25°.


Câu 8. Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120°. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

   A. 90°                  B. 75° 

   C. 60°                  D. 30°


Câu 9. Chiếu một tia tới SI có hướng nằm ngang lên một gương phẳng treo thẳng đứng như hình 9. Giữ nguyên tia tới, hỏi gương phải quay như thế nào quanh điểm treo để tia phản xạ có hướng thẳng đứng xuống dưới?

   A. Gương quay sang trái và nghiêng một góc 45° đối với tia tới SI.            

   B. Gương quay sang phải 45° đối với tia tới SI.

   C. Gương nghiêng sang trái 30°.

   D. Gương phải nằm ngang.      


Câu 10. Chọn câu đúng:

   A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới.

   B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong một mặt phẳng.

   C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia phản xạ.

   D. Các câu trên đều đúng.


Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

C

A

D

C

6

7

8

9

10

A

C

C

A

D

Câu 1:

Trường hợp mắt con mèo trong phòng kín vào ban đêm không phải là vật sáng vì rằng lúc này từ mắt con mèo không có các tia sáng phát ra và ta cũng không thể nhìn thấy mắt con mèo khi này.

Chọn D

Câu 2:

Điều kiện để mắt ta nhìn thấy một vật là phải có các tia sáng từ vật đến mắt.

Chọn C

Câu 3:

Nguồn sáng là vật tự nó phát sáng, vì thế Mặt Trăng không phải là nguồn sáng. Mặt Trăng là vật không tự nó phát sáng mà nhận ánh sáng từ Mặt Trời và phản chiếu lại mà thôi.

Chọn A

Câu 4:

Chọn D

Câu 5:

Khi có nhật thực toàn phần, Mặt Trời bị Mặt Trăng che lấp hoàn toàn. Vì thế ở mặt đất ta thấy Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn và nhìn thấy các tia lửa xung quanh Mặt Trời.

Chọn C

Câu 6:

Chọn A

Câu 7:

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là: α=i+i

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì i=i

Suy ra: α=i+i=2i=2.250=500

Chọn C

Câu 8:

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là: α=i+i

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì i=i

Suy ra: α=i+i=2i=1200i=600

Chọn C

Câu 9:

Khi gương quay sang trái và nghiêng một góc 450 thì tia phản xạ sẽ quay một góc 900 và khi đó sẽ hướng thẳng đứng xuống.

Chọn A

Câu 10:

Chọn D