Tên: ----------------------------------------- Kiểm tra 15’ Vật Lí 8
Lớp: năm học: 2018 – 2019
*đề 4

1. Trong trường hợp nào sau đây, vật nào có thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi bằng không :
a. Mũi tên gắn vào dây cung, dây cung đang căng.
b. Vật đang chuyển động trên mặt đất nằm ngang
c. Vật gắn vào lò xo nằm trên mặt đất, lò xo bị nén
d. Vật đang treo cách mặt đất 5m.

2. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đơn vị là:
a. J/ kg K b. J.kg c. J/kg d. J.kg/K

3. Một người thực hiện công 1200J trong thời gian 60 giây. Công suất của người đó là:
a. 20W b. 2W c. 72000W d. 1200W

4. Khi đổ 30cm3 rượu vào 30cm3 nước ta thu được một hỗn hợp rượu nước có thể tích:
a. Bằng 60 cm3 b. Lớn hơn 60 cm3
c. Nhỏ hơn 60 cm3 d. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn 60 cm3

5. Công thức tính công suất là:
a. b. . c. d.

6. Để đun nóng 1 kg nước tăng từ 100 C lên 150 C cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg K
a. 4200J b. 42kJ c. 2100J d. 21kJ

7. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt xảy ra trong trường hợp nào dưới đây:
a. Chỉ trong chất lỏng b. Chỉ trong chân không
c. Chỉ trong chất lỏng và chất rắn. d. Trong cả chất lỏng, chất rắn và chất khí.

8. Thả 3 miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cố nước nóng. Khi bắt đầu có cân bằng nhiệt thì xảy ra trường hợp nào dưới đây?
a. Nhiệt độ của 3 miếng bằng nhau.
b. Nhiệt độ miếng nhôm cao nhất , đến miếng đồng, rồi đến miếng chì.
c. Nhiệt độ miếng chì cao nhất , đến miếng đồng, rồi đến miếng nhôm.
d. Nhiệt độ miếng đồng cao nhất , đến miếng nhôm, rồi đến miếng chì.

II. Tự luận
1. Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.
a/ Tính công suất của ngựa.
b/ Chứng minh rằng P = F . v