Phòng GD&ĐT Kiên Hải                                                          KIỂM TRA 45 PHÚT

Trường THCS An Sơn                                                                   Môn: Vật Lý 9

Họ và tên:……………………………………. …..Lớp 9A        Năm học: 2015-2016


Điểm Lời Phê


ĐỀ: 

Câu 1:( 2đ)

        Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm ? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong công thức ?


Câu 2 : ( 2đ)

        Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-Lenxơ ? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị các đại lượng có trong công thức ?


Câu 3: (3đ)                                                                                                       R1

       Cho mạch điện như hình vẽ,                                        

    trong đó R1 = 15 , R2 = 10 , vôn kế chỉ 12V.   A                                                                B

      a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.                                                 R2

      b) Xác định số chỉ của các ampe kế A, A1, A2.                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                 

                                                                         


Câu 4: (3đ)

         Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R= 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I= 2,5A.

a) Tính công suất và hiệu điện thế của bếp điện.

b) Tính lượng điện năng mà bếp tiêu thụ trong 0,5 giờ.

c) Mỗi ngày bếp sử dụng 3 giờ . Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày , nếu giá 1kW.h là 3200 đồng.