Trường PTDTBTTH & THCS Nàng Đôn
Họ và tên:........................................
Lớp 6 KIỂM TRA MỘT TIẾT
Năm học: 2018 - 2019
Môn: Vật lí 
Thời gian: 45 phút

Điểm Lời phê của Thầy, cô giáo 
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): 

Hãy viết chữ cái đứng trước ý đúng trong các câu sau:
Câu 1(0,5 điểm). Độ chia nhỏ nhất của thước là
A. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.         
B. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
C. Độ dài lớn giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước. 
D. Độ dài nhỏ nhất có thể đo được bằng thước.
Câu 2(0,5 điểm). Có thể dùng bình tràn và bình chia độ để đo thể tích  của vật nào dưới đây?
A. 1 bát gạo.        B. 1 viên phấn.    
C. 1 hòn đá.      D. 1 cái kim.
Câu 3(0,5 điểm). Trọng lực là 
A. Lực đẩy của vật tác dụng lên Trái Đất.    
B. Lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.
C. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.     
D. Lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 4(0,5 điểm). Trên một hộp thịt có ghi 500g. Số đó chỉ 
A. Sức nặng của hộp thịt. B. Thể tích của thịt trong hộp.
C. Khối lượng của cả hộp thịt. D. Khối lượng của thịt trong hộp.
Câu 5(0,5 điểm).  Khi đòn cân Rôbecvan thăng bằng người ta thấy một bên đĩa cân có 2 quả 200g, 1 quả 500g, bên đĩa cân còn lại là hai túi bột ngọt như nhau. Vậy khối lượng của 1 túi bột ngọt là
A. 450g.        B. 900g.
C. 500g. D. 200g.
Câu 6(0,5 điểm). Số liệu nào dưới đây phù hợp với một học sinh THCS?
A. Khối lượng 400g. B. Trọng lượng 400N.
C. Chiều cao 400mm. D. Vòng ngực 400cm.

II. Tự luận (7,0 điểm):
Câu 7(1,0điểm). Hãy tìm cách xác định đường kính trong của một ống tre.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8(2,0 điểm). Hãy so sánh trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg với trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9(2,0 điểm). Nêu 1 ví dụ cho thấy lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó, và một ví dụ cho thấy lực tác dụng lên một vật làm cho vật bị biến dạng ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10(2,0 điểm). Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết? Tại sao người ta lại sản xuất nhiều loại thước như vậy? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. Trác nghiệm ( 3 điểm chọn đúng đáp án mỗi câu 0,5 điểm)

Câu hỏi Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
Đáp án A C C D A B

II. Tự luận ( 7 điểm )

Câu Ý Đáp án Thang điểm

Câu 7
(1điểm) - Ta dùng mực bôi lên miệng ống tre rồi in ra giấy.
- Dùng kéo cắt theo đường tròn vừa in ra giấy.
- Gập đôi hình tròn vừa cắt được, đo độ dài đường gấp đó là độ dài cần xác định. 0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
.

Câu 8
(2điểm) Ta có:   m1= 2kg  => P1= 20N
   m2= 10kg => P2= 100N
    20N < 100N  ( P1 <P2)
Vậy trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg. 0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 9
(2điểm) - Ví dụ về tác động của lực làm vật biến đổi chuyển động: Một học sinh đạp xe đã tác dụng vào bàn đạp một lực làm quay bánh xe, nhờ đó xe đạp đang từ đứng yên sang chuyển động, hoặc khi xe đã chuyển động thì chuyển động nhanh hơn.
- Ví dụ về tác động của lực làm vật biến dạng: Dùng tay uốn cong một cành cây. Lực của tay tác dụng vào cành cây làm nó bị biến dạng (bị cong). 1,0 điểm
1,0 điểm

Câu 10
(2điểm) - Thước kẻ có GHĐ là 30cm, ĐCNN là 1 mm dùng để đo chiều dài, chiều rộng của cuốn sách.
- Thước dây có GHĐ là 5m, ĐCNN là 5mm dùng để đo chiều dài, chiều rộng mảnh đất.
- Thước mét dcó GHĐ 1m, ĐCNN 1mm dùng để đo chiều dài của bàn học.
- Có nhiều loại thước như vậy để có thể chọn thước phù hợp với độ dài và đối tượng cần đo trong thực tế. 0,5 điểm

0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm
Tổng 7,0 điểm
* Lưu ý : Học sinh giải bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tuyệt đối.