Trường THCS                                               ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

     Tổ: Tự nhiên                                        MÔN : Vật Lý 7         Thời gian: 45 phút

Họ và tên Học sinh:……………………………………...Lớp :…...........…


Điểm


Lời phê của thầy cô giáo
ĐỀ BÀI

I - TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu hỏi sau:

Câu 1. Vì sao ta nhìn thấy một vật?

A. Vì ta mở mắt hướng vào phía vật.    B. Vì mắt ta phát ra tia sáng hướng vào phía vật.

C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.                D. Vì vật được chiếu sáng.

Câu 2. Khi nào có nguyệt thực xãy ra ?

A. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.     

B. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng.

C. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần.

D. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất.

Câu 3. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng là:

     A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ.                  C. Góc phản xạ bằng góc tới.

     B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ.                  D. Góc phản xạ lớn hơn góc tới.

Câu 4: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với mặt gương một góc 500. Góc tới có bằng:

          A. 50 0                          B. 40 0                        C. 25 0                       D. 20 0

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây sai ?

A. Trong thực tế có tồn tại 1 tia sáng riêng lẻ.

B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ.

C. Ánh sáng được phát ra dưới dạng một chùm sáng.

D. Ta chỉ nhìn thấy chùm sáng.

Câu 6. Trường hợp nào kể sau đây có hiện tượng phản xạ ánh sáng :

A. Mặt trăng toả sáng về ban đêm.                 B. Mặt hồ lặng yên in bóng cây trên bờ.

C. Màn ảnh truyền hình đang chiếu một trận bóng đá.         D. Cả 3 trường hợp A , B, C.

Câu 7. Yếu tố quyết định tạo bóng tối là:

          A. Nguồn sáng nhỏ.                             B. Nguồn sáng lớn.           

          C. Ánh sáng yếu.                                  D. Ánh sáng mạnh.

Câu 8. Một cái giường dài 2,2m đặt dọc trước gương , một phần đầu giường  cạnh gương cách gương 1m. Một người quan sát mép đuôi gường cách ảnh của nó là

A. 2,4m B. 1,7m C. 6,4m D. 3,2m

  Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: 


Câu 9. Trong nước nguyên chất, ánh sáng truyền đi theo ………………………..………...

Câu 10. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là………………..và ảnh………………vật.

Câu 11. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi………………………vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Câu 12. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với………….…….và…………………….

Câu 13. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới………………………..thành một chùm tia phản xạ………………………...vào một điểm.

II. TỰ LUẬN (6điểm) 

Câu 14. (1,5đ) Nêu khái niệm nguồn sáng, vật sáng? Cho ví dụ?                                                                Câu 15. (1,0đ) Tại sao bật đèn sáng thì ta nhìn thấy các vật ở trong phòng ? Tại sao ta không nhìn thấy các vật ở sau lưng mặc dù vẫn có ánh sáng chiếu vào các vật đó ?                       

Câu 16. (2,0đ) Hãy vẽ ảnh ảo của điểm sáng S qua gương phẳng bằng 2 cách. Dùng:

             

                                                                  a. Định luật phản xạ ánh sáng.

                                                                  b. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.                                       

               S  
Câu 17. (1,5đ) Hãy giải thích tại sao pha đèn pin, ô tô hay xe máy lại dùng gương cầu lõm chứ không dùng gương phẳng hay gương cầu lồi?