De kiem tra Li 7 chuong 3 năm 2015 2016 Trường THCS Mỹ HưngHọ và tên:............................................                                      Môn : Vật Lí 7

 Lớp:................  Trường THCS Mỹ Hưng    Thời gian: 45 phút.                                                                                         

Điểm


Nhận xét của giáo viên

ĐỀ BÀI:

I. Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Cọ xát, trung hoà về điện, hút, đẩy, điện tích dương, điện tích âm, dương, âm, một hạt nhân, nhiều hạt nhân, một êlectrôn, các êlectrôn, hút nhau, đẩy nhau- để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

     Câu 1 (3 điểm):  Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách………………. Vật bị nhiễm điện có khả năng………..các vật khác. Trong tự nhiên có hai loại ……………. là………………và ………………….Các vật nhiễm điện cùng loại thì………………

khác loại thì…………….….Nguyên tử gồm………………..mang điện ……………..

và ………………..mang điện ……………….chuyển động xung quanh. 

Bình thường nguyên tử ……….…………………………..............................................


II.  Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

     Câu 2 ( 1 điểm): Hai quả cầu bằng nhựa, có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại như nhau. Giữa chúng có lực tác dụng như thế nào trong số các khả năng sau:

     A. Hút nhau;                B. Đẩy nhau;             

     C. Không có lực tác dụng.      D. Có lúc hút nhau, có lúc đẩy nhau.

     Câu 3 ( 1 điểm): Có 5 vật như sau: 1 mảnh sứ; 1 mảnh nilông; 1 mảnh nhựa; 1 mảnh tôn và một mảnh nhôm. Câu kết luận nào sau đây là đúng:

A. Cả 5 mảnh đều là vật cách điện.

B. Mảnh nhựa, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.

C. Mảnh nilông, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.

D. Mảnh sứ, mảnh nilông, mảnh nhựa là các vật cách điện.

     Câu 4 ( 1 điểm): Dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây, khi dụng cụ hoạt động bình thường, vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng:

     A. Nồi cơm điện.             B.  Ấm điện.            

     C.  Ra đi ô ( máy thu thanh).      D. Điốt phát quang.                                   

     E. Chuông điện.

     Câu 5 ( 1 điểm): Câu phát biểu nào là đúng nhất trong số các phát biểu sau đây:

A. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng.

C. Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

D. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng.


III. Trả lời câu hỏi và làm bài tập:

     Câu 6 ( 2 điểm): Hãy kể ra 2 dụng cụ điện hoạt động dựa vào:

- Tác dụng nhiệt của dòng điện.

- Tác dụng phát sáng của dòng điện.

- Tác dụng từ của dòng điện.

- Tác dụng hoá học của dòng điện.


     Câu 7 (1 điểm): Vẽ sơ đồ mạch điện của một bóng đèn 2 pin và dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện trong sơ đồ.


 

Nhận xét