Cuốn sách “Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9” do giáo viên Doãn Thị Thúy Hồng – Trường cơ sở trung học Hợp Châu biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm vựng các kiến thức về các quy luật di truyền của Men Đen và cách giải các bài tập về phần này.