Chủ đề 15. Nguyên lý Drichlet trong giải toánNhận xét