Cuốn sách “Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8” của tác giả Trần Thị Vân Anh sẽ giúp các em nắm được những kiến thức trọng tâm và phương pháp giải các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao môn Đại Số.  Tác giả đưa ra nhiều bài tập với những phương pháp giải cụ thể và ví dụ minh họa. Nhiều ví dụ có lời nhận xét, các mẹo làm bài để giúp học sinh tránh các sai lầm cơ bản. Quyển sách vừa là tài liệu tham khảo giúp các em có thể học tốt môn Đại Số, vừa là tài liệu giúp các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy cho các em.

Cuốn sách bao gồm 10 chủ đề:

1. Chia đa thức

2. Phân tích đa thức thành phân tử

3. Phân thức hữu tỉ

4. Phân thức dạng ax + b = 0

5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

6. Bất phương trình bậc nhất

7. Các bài toán về số học

8. Bất đẳng thức

9. Các bài toán tổng hợp

10. Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên

Mỗi phần bao gồm 4 nội dung chính sau:

  • Kiến thức cơ bản
  • Các ví dụ minh họa
  • Bài tập vận dụng
  •  Hướng dẫn và đáp số