Bộ Đề Kiểm Tra Lịch Sử Lớp 8 – Tạ Thị Thúy Anh

 




Cuốn sách “Bộ đề kiểm tra lịch sử lớp 8”  của tác giả Tạ Thị Thúy Anh được biên soạn để giúp các  em học tập, rèn luyện, tham khảo với phương pháp kiểm tra trắc nghiệm và rèn luyện kỹ năng viết. Sách gồm có 2 phần (Lịch sử thế giới cận, hiện đại và Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX), gồm các đề, mỗi đề Mỗi đề gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.

Các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận đều dựa trên các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sau đó là nâng cao mở rộng kiến thức. Trên cơ sở đó giúp các em hiểu thật sâu sắc và vận dụng có hiệu quả trong các kỳ kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ cũng như các dạng kiểm tra khác.

Nhận xét