Cuốn sách “Bộ đề kiểm tra sinh học 9 (1 tiết, 15 phút)” được biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 9 các dạng bài, đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ để các em làm quen, thử sức, đồng thời vận dụng các kiến thức đã học trên lớp để hoàn thành các đề.