PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ 6 Năm học 2019 - 2020 Thời gian làm bài: 45 phút (Đề thi gồm 2 trang) I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước những đáp án đúng Câu 1: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi? A. Lực nâng của người lực sĩ với quả tạ. B. Lực đẩy của lò xo trong bút bi. C. Lực ép của quả nặng lên mặt bàn D. Lực kéo của sợi dây thừng. Câu 2: Lực có thể gây ra tác dụng nào dưới đây? A. Chỉ có thể làm cho vật chuyển động nhanh lên. B. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động. C. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại. D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên. Câu 3: Hai lực cân bằng là hai lực: A. Cùng chiều, cùng điểm đặt, mạnh như nhau. B. Cùng tác dụng vào 1 vật, cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau. C. Cùng tác dụng vào 1 vật, cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau D. Cùng tác dụng vào nhiều vật, cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau. Câu 4: Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ A. khối lượng của thịt trong hộp. B. thể tích của cả hộp thịt. C. thể tích của thịt trong hộp. D. khối lượng của cả hộp thịt. Câu 5: Một quả nặng treo đứng yên trên 1 sợi dây nhẹ, không dãn. Quả nặng đó chịu tác dụng của những lực nào? A. Lực hút của Trái Đất B. Trọng lực và lực kéo của sợi dây C. Trọng lực D. Lực kéo của sợi dây Câu 6: Tên các loại máy cơ đơn giản thường dùng là? A. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, thước dây. B. Đòn bẩy, ròng rọc, bình chia độ. C. Ròng rọc, mặt phẳng nghiêng, lò xo lá tròn. D. Ròng rọc, đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng. Câu 7: Lực đàn hồi xuất hiện khi A. lò xo bị cắt ngắn B. lò xo nằm yên trên bàn C. lò xo được treo thẳng đứng D. lò xo bị kéo giãn Câu 8: Đơn vị đo khối lượng là: A. lít B. m 3 C. kg D. m Câu 9: Đơn vị của trọng lượng riêng là A. kg/ m2 B. N C. kg/ m3 D. N/ m 3 Câu 10: Khi nói về lực đàn hồi, câu kết luận sai là A. Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ. B. Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng lớn. C. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng lớn. D. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ Câu 11: Công thức tính khối lượng riêng là A. D = 10.d B. D = m.V C. D = V: m D. D = m:V Câu 12: Bạn A nâng hòn đá nặng 3kg theo phương thẳng đứng. Tính lực tác dụng ít nhất của bạn A để nâng được hòn đá? A. 3000N B. 3N C. 30N D. 300N Câu 13: Để xác định khối lượng riêng của các hòn bi thuỷ tinh (hòn bi bỏ lọt bình chia độ), ta cần dùng A. một cái cân và một cái bình chia độ. B. một cái lực kế, một bình chứa. C. một cái bình chia độ, một bình tràn. D. một cái cân, một bình tràn. ĐỀ 1 - A Câu 14: Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 . Vậy 1m3 nước có khối lượng là: A. 100g B. 100kg C. 1000N D. 1000kg Câu 15: Chọn câu sai. Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản? A. Đưa xe máy lên xe tải. B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường. C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu, khi xe bị sa hố. D. Chạy xe máy trên đường. Câu 16: Hình bên là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào ? A. Đòn bẩy B. Ròng rọc C. Mặt phẳng nghiêng D. Cả 3 máy cơ đơn giản trên Câu 17: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? A. Cái kéo B. Bập bênh C. Cầu trượt D. Cần cẩu Câu 18: Bao gạo có khối lượng 25kg thì có trọng lượng là: A. 2,5N B. 250N C. 2500N D. 25N Câu 19: Khi một quả bóng bị đập vào tường thì lực mà tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì ? A. Không làm biến đổi chuyển động của quả bóng và cũng không làm biến dạng quả bóng. B. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng. C. Chỉ làm biến dạng quả bóng. D. Vừa làm biến đổi chuyển động của quả bóng, vừa làm biến dạng quả bóng. Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Lò xo là vật có tính chất đàn hồi. B. Hòn đá là vật có tính chất đàn hồi. C. Tờ giấy là vật có tính chất đàn hồi D. Sợi dây đồng là vật có tính chất đàn hồi. II. TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1 (1,5 điểm) Khối lượng riêng của một chất là gì ? Đơn vị của khối lượng riêng 1 chất ? Công thức tính khối lượng riêng của một chất. Câu 2 (2,5 điểm) Một xe cát có thể tích là 12 m3 và có khối lượng là 600 kg. Tính: a) Khối lượng riêng của cát. b) Trọng lượng của xe cát. c) Trọng lượng riêng của cát. Câu 3 (1 điểm) Tại sao ô tô đi qua đường đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài?