Sách “bài tập toán 4” do Đỗ Đình Hoan làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo Dục và Đào tạo, nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 4 có tài liệu để làm bài tập, ôn luyện các kiến thức toán đã học ở trên lớp, vận dụng để giải các bài toán trong sách bài tập.