Cuốn sách “Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8” của tác giả Bùi Văn Tuyên biên soạn tuyển chọn các bài tập theo từng chủ đề thuộc phần đại số và hình học toán 8, nhằm giúp các em nắm rõ kiến thức, kỹ năng giải nhanh cũng như phương pháp giải các bài toán. Giúp các em đạt điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Cấu trúc cuốn sách gồm 2 phần, mỗi phần sẽ gồm các chương, ngoài ra còn có 6 chuyên đề thuộc chương trình toán 8:

Phần Đại số:

 • Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
 • Chương II: Phân thức đại số
 • Chương III: Phương trình bậc nhất
 • Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Hình học:

 • Chương I: Tứ giác
 • Chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
 • Chương III: Tam giác đồng dạng
 • Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Các chuyên đề Toán:

 • Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một số phương pháp khác
 • Chuyên đề 2: Số chính phương
 • Chuyên đề 3: Phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 • Chuyên đề 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Chuyên đề 5: Phương pháp diện tích
 • Chuyên đề 6: Phương pháp tam giác đồng dạng