Bài Tập Mĩ Thuật Lớp 6

 

Cuốn sách “Bài tập mĩ thuật lớp 6” gồm các bài tập đi kèm với cuốn sách Mĩ Thuật 6  trong chương trình Mĩ Thuật 6 trung học cơ sở.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Câu hỏi và bài tập

Phần 2: Đáp án.

Nhận xét