Cuốn sách giáo khoa “Âm nhạc lớp 4” do Nhà xuất bản giáo Dục phát hành nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu để học học hát.