Cuốn sách “60 đề thi học sinh giỏi toán 6” có đáp án là tài liệu tham khảo tốt dành cho các em học sinh khá giỏi, ôn luyện, thử sức với các đề thi đã được tác giả tuyển chọn từ các kỳ thi học sinh giỏi, cũng như tuyển tập từ các đề hay và khó của các khóa bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6. Đây cũng là liệu giúp các thầy cô tham khảo, lấy tư liệu để ra đề thi học sinh giỏi cho các em.