Cuốn sách “500 Bài Tập Trắc Nghiệm và Tự Luận Ngữ Văn 8 – Lê Thị Mỹ Trinh” sẽ tổng hợp các kiến thức cơ bản của chương trình ngữ văn 8 theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo, bằng cách đưa các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khác quan để học sinh thực hành làm bài. Cuốn sách có 02 phần chính: phần 1 giới thiệu về lí luận chung của hình thức trắc nghiệm khách quan để học sinh làm quen với phương pháp này, Phần 2 giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, cũng như là các gợi ý đáp án và trả lời cho từng câu hỏi.