Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi ngữ văn 9 (Kèm giải chi tiết) được Nguyễn Quang Huy biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh bộ đề thi học sinh giỏi 9 của các tỉnh thành trong cả nước, nhằm giúp các em ôn luyện và có định hướng học tập, luyện thi các nội dung, bài học, chủ đề trọng tâm để phuc vụ cho các kỳ thi học sinh giỏi tới đây.