Cuốn sách “40 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Và Tự Luận Toán 6” của tác giả Lê Hồng Đức biên soạn tuyển chọn các đề tiêu biểu của phần kiểm tra trắc nghiệm và các bài toán tự luận điển hình. Cùng với đó là đáp án chi tiết các đề, giúp các em tham khảo phương pháp làm bài. Từ đó củng cố thêm kiến thức cho mình.