Pipe Dream
Phát triển: Assembly Line
Phát hành: Bullet-Proof Software
Thể loại: Puzzle

Download : 
Link tải ​​Pipe Dream :  Google

Để chơi trên máy tính PC, bạn cần phần mềm giả lập SNES    
   https://www.lenlop123.com/2020/01/huong-dan-gia-lap-snes-choi-game-tren.html