Pilotwings - Game SNES
Phát triển: Nintendo
Phát hành: Nintendo
Thể loại: Simulation

Download : 
Link tải ​​Pilotwings : Google  

Để chơi trên máy tính PC, bạn cần phần mềm giả lập SNES    
   https://www.lenlop123.com/2020/01/huong-dan-gia-lap-snes-choi-game-tren.html