Vẽ lưu đồ https://www.figma.com/Figma là một website gồm nhiều công cụ thiết kế mạnh mẽ, bạn có thể sáng tạo giao diện người dùng (UI/UX), thiết kế tạo mẫu, tạo bài đăng trên các mạng xã hội và nhiều dự án thiết kế khác.