Đề thi KHTN lớp 6 học kì 2

I, TRẮC NGHIỆM ( 2,0 điểm)

Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 4).

Câu 1. Nguyên nhân gây bệnh giun sán kí sinh ở người là:

A. Ăn chín, uống sôi, không ăn thực phẩm ôi thiu.

B. Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

C. Ăn rau sống, ăn gỏi cá.

D. Tẩy giun định kì.


Câu 2. Nhóm động vật nuôi thường được nuôi trong gia đình là:

A. Chó, mèo, gà, vịt, lợn, ngan.

B. Trâu, bò, voi, gà, ngan, mèo.

C. Chuột, tê giác, rắn, mèo, chó.

D. Chó, chồn, hổ, trăn, trâu, bò.

Câu 3: Đơn vị của trọng lực là:

A. Niu tơn

B. Mét

C. Kg

D. Thời gian

Câu 4: Một vật chuyển động với tốc độ 20 km/h trong thời gian 2 giờ. Thì quãng đường vật đó đi được là:

A. 32 km

B. 15 km

C. 60 km

D. 40 km

Câu 5. Ghép các thông tin ở cột A (Các loại thân) với cột B (Đặc điểm) sao cho phù hợp rồi điền vào cột trả lời :

A. Nhóm động vật

Trả lời

B. Đặc điểm bộ xương

1. Động vật có xương sống

1-

a. Không có bộ xương trong cơ thể

2. Động vật không xương sống

2-

b. Có bộ xương bằng chất sụn

c. Có bộ xương trong cơ thể đặc biệt là xương cột sống.

d. Có bộ xương bằng kitin

Câu 6. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai. Hãy đánh dấu (X) vào ô tương ứng .

Khẳng định

Đúng

Sai

1. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật, cây quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 20oC đến 30oC.

2. Động vật biến nhiệt có nhiệt độ cơ thể ổn định, không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.


II. TỰ LUẬN ( 8,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm): Một vật có trọng lượng P = 54N và khối lượng D = 2700 kg/m3.

a) Tính khối lượng của vật.

b) Tính thể tích của vật. Nếu thể tích tăng lên thì khối lượng của vật như thế nào?


Câu 8 (1,5 điểm): VẬN TỐC

Một ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 50 km/h. Biết quãng đường từ thành phố A đến thành phố B dài 40000 m.

a) Chuyển động của ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là chuyển động gì?

b) Xe ô tô đó đi từ thành phố A đến thành phố B hết bao nhiêu thời gian?


Câu 9 (2,0 điểm).

1. Vật nuôi trong gia đình có vai trò gì đối với con người?

2. Kể tên 4 loại vật nuôi trong gia đình em? Nêu rõ vai trò của chúng?


Câu 10 (2,0 điểm). Nêu ý kiến của em về tình hình số lượng người bị nhiễm giun sán hiện nay ở Việt Nam? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên , đề xuất 4 biện pháp phòng tránh giun sán kí sinh.


Câu 11 (1,0 điểm). Trong những năm gần đây đa dạng sinh học đang có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng, em hãy chứng minh sự suy giảm sự đa dạng sinh học đó bằng 4 nguyên nhân cụ thể ?


Câu 12 (0,5 điểm): Giải thích đặc điểm của động vật đới lạnh thích nghi với điều kiện nhiệt độ của môi trường sống?


Đáp án đề thi học kì 2 lớp 6 môn KNTN

Câu

Đề 1

Điểm

1

C

0,25

2

A

0,25

3

A

0,25

4

D

0,25

5

1- c

2- a

0,25

0,25

6

1- Đ

2- S

0,25

0,25

7 (1,0đ)

Tóm tắt:

P = 54N

D = 2700kg/m3

a) m = ?

b) V = ?. Nếu V tăng thì m ?

Giải:

a) Một vật có trọng lượng P = 54N thì có khối lượng là:

Từ công thức P = 10.m

=> \mathrm{m}=\frac{\mathrm{P}}{10}=\frac{54}{10}=5,4 (kg )

b) Vật đó có thể tích là:

Từ công thức: D=\frac{m}{V} \Rightarrow V=\frac{m}{D}=\frac{5,4}{2700}=0,002 \mathrm{~m}^{3}

Nếu thể tích của vật tăng lên thì khối lượng của vật không thay đổi

0,5

0,25

0,25

8

(1,5đ)

*Mức 1 đầy đủ ( 1,5 điểm)

a) Chuyển động của ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là chuyển động không đều

b) Đổi 40000m = 40 km

Xe ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B hết thời gian là:

Áp dụng công thức v = s : t

=> t =  s: v = 40:50 = 0,8 (h)

* Mức 2 chưa đầy đủ

Nếu sai ý nào thì trừ điểm ý đó

* Mức 3: Không làm được hoặc làm sai

0,5

0,25

0,25

0,5

9

(2,0đ)

1. Vật nuôi trong gia đình có vai trò đối với con người:

- Cung cấp thực phẩm

- Bảo vệ anh ninh

- Phát triển kinh tế

- Làm cảnh...

2. Kể tên 4 loại vật nuôi trong gia đình em : yêu cầu kể được tên loài, vai trò thực tiễn (có lợi, có hại)

(HS lấy vai trò khác đúng vẫn cho điểm tối đa).

0,25

0,25

0,25

0,25

1,0

10

(2,0đ)

- Việt Nam là một quốc gia có tỉ lệ người mắc giun sán cao

- Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên:

+ Do thói quen ăn uống

+ Do vệ sinh môi trường xã hội chưa đảm bảo

+ Do vệ sinh cá nhân chưa tốt

+ Không tẩy giun định kì

- 2 biện pháp phòng tránh giun sán kí sinh:

+ Ăn chín, uống sôi

+ Không ăn rau sống, các món ăn chưa được nấu chín

( HS nêu nguyên nhân, biện pháp khác chính xác vẫn cho điểm tối đa)

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

11

(1,0đ)

Nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học:

- Do ô nhiễm môi trường

- Đốt rừng làm nương rẫy

- Khai thác quá mức của con người

- Sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học tràn lan

( HS nêu nguyên nhân khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

0,25

0,25

0,25

0,25

12

(0,5đ)

Động vật đới lạnh có đặc điểm: bộ lông dày, rậm mịn, lớp mỡ dưới da dày để giữ nhiệt, một số loài có tập tính ngủ đông...

0,5