1. Location trong javascript là gì?

BOM location là một đối tượng được dùng để xử lý các vấn đề liên quan đến URL của trang web trên trình duyệt. Nó được sử dụng rất nhiều trong lập trình web.

Location là một thuộc tính đối tượng nằm trong đối tượng window, nên khi sử dụng nó bạn phải thông qua đối tượng window, và đối tượng window luôn là một biến toàn cục nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng mà không cần phải khai báo.

1
window.location


2. Các phương thức của location trong javascript

Có ba phương thức chính nằm trong đối tượng location đó là reload()replace() và assign().

window.location.reload(url) - tải lại trang web

Thông thường, để tại lại trang web thì bạn sẽ nhấn phím F5 hoặc là clich chuột phải và chọn Refresh page. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể reload trang bằng javascript rất dễ dàng thông qua phương thức window.location.reload().

Cú pháp như sau:

1
window.location.reload()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<html>
    <body>
      Chào mừng bạn đến với freetuts.net
      <button onclick="refreshPage()">Refresh</button>
       
      <script language="javascript">
        function refreshPage()
        {
            window.location.reload();
        }
      </script>
    </body>
</html>


window.location.replace(url) - ghi đè trang web

Phương thức này ít khi sử dụng mà thay vào đó họ sử dụng cú pháp window.location.href="url". Tuy nhiên hai cách này vẫn có sự khác biệt:

  • Đối với replace() thì trình duyệt sẽ KHÔNG đưa vào lịch sử.
  • Đối với location.href thì trình duyệt sẽ CÓ đưa vào lịch sử

Cú pháp như sau:

1
window.location.replace('https://freetuts.net');
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<html>
    <body>
      Click vào để chuyển hướng đến freetuts.net
      <button onclick="replacePage()">replace()</button>
      <button onclick="hrefPage()">location.href</button>
       
      <script language="javascript">
        function replacePage()
        {
          window.location.replace('https://freetuts.net');
        }
         
        function hrefPage()
        {
          window.location.href = 'https://freetuts.net';
        }
      </script>
    </body>
</html>


window.location.assign(url) - load một trang mới

Cú pháp như sau:

1
window.location.assign('https://freetuts.net');

Về công dụng vẫn không có gì khác với hai cách trên. Tuy nhiên, cách này có đặc điểm giống với location.href.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<html>
    <body>
      Click vào để chuyển hướng đến freetuts.net
      <button onclick="assignPage()">replace()</button>
       
      <script language="javascript">
        function assignPage()
        {
          window.location.assign('https://freetuts.net');
        }
      </script>
    </body>
</html>

3. Các thuộc tính của location trong Javascript

Ngoài các phương thức trên, bạn cũng có thể sử dụng Location để xử lý các thành phần liên quan đến URL như: lấy phần hashlấy phần search.

Và đây là danh sách các thuộc tính đầy đủ cho đối tượng location này:

  • hash: thiết lập hoặc lấy phần sau dấu # của URL
  • host: thiết lập hoặc lấy hostname và port number của URL
  • hostname: thiết lập hoặc lấy hostname
  • href: thiết lập hoặc lấy URL
  • origin: trả về protocalhostname và port number của URL
  • pathname: thiết lập hoặc lấy path name của URL
  • port: thiết lập hoặc lấy port của URL
  • search: lấy phần query string của URL

Lưu ý: các thuộc tính trên bạn có thể dùng đẻ lấy (get) hoặc thiết lập (get).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<html>
    <body>
      <script language="javascript">
        document.write("hash:" +window.location.hash + "<br/>");
        document.write("host:" +window.location.host + "<br/>");
        document.write("hostname:" +window.location.hostname + "<br/>");
        document.write("href:" +window.location.href + "<br/>");
        document.write("origin:" +window.location.origin + "<br/>");
        document.write("pathname:" +window.location.pathname + "<br/>");
        document.write("port:" +window.location.port + "<br/>");
        document.write("search:" +window.location.search + "<br/>");
      </script>
    </body>
</html>