2. DẤU + CHO MẶT TRÊN, KHỚP VỚI MẶT DƯỚI

Chúng ta có hình chữ thập ở mặt trên nhưng mặt bên các cạnh màu vàng chưa khớp với màu sắc của mặt bên đó. Chúng ta cần đặt chúng vào vị trí cuối cùng.

Để làm việc này, chúng ta dùng một thuật toán để tráo đổi các cạnh liền kề


3. ĐỊNH VỊ CÁC GÓC Ở TẦNG TRÊN CÙNG

Nhiệm vụ là đưa các viên góc phải đúng vị trí. Ví dụ hình dưới đây là 1 viên góc đã đúng vị trí


Thuật toán này luân chuyển những góc, hãy làm cho đến khi 4 viên góc đến đúng vị trí


4. CHỈNH CÁC GÓC ĐÚNG VỊ TRÍ, VỀ KHỚP CÁC MẶT

Ở bước cuối cùng, mỗi miếng ghép đã nằm đúng vị trí, nhưng các góc vàng bị nhầm hướng. Để hoàn tất khối lập phương, chúng ta sẽ dùng thuật toán