0. MongoDB Shell - Installl

 


0. Cách 1 : MongoDB Shell - tích hợp sẵn trong Mongo Compass (tối ưu)


1. Cách 2 : MongoDB Shell - Tích hợp trong mongo - Chạy thông qua cmd

Nếu đã cài MongoDB , thì nó đã tích hợp MongoDB Shell 
Cách biết đã cài MongoDB chưa, mở cmd và gõ lệnh sau :

"C:\Program Files\MongoDB\Server\5.0\bin\mongod.exe"
Nếu hiện ra kết quả sau là đã cài rồi1b. Cài đặt PATH

Tìm tới thư mục bin của MongoDB 


Search advance system 


Nhấn nút Envirollment Variables

Chọn Path, nhấn nút EditCopy đường dẫn thư mục bin lúc nãy của MongoDB dán vô đây


1c. Chạy mongo shell


1d. Các lệnh cơ bản
    Lệnh help
        Ở thư mục gốc, gõ 
            mongo --help

2. Cách 3 : Cài đặt MongoDB Shell độc lập (ko nên dùng)

Nếu bạn ko cài MongoDB mà chỉ muốn cài MongoDB Shell  thì mới làm theo cách này nhé

Vô trang chủ : https://www.mongodb.com/Nhấn vô menu Products > Tools > Shell


Nhấn download và cài đặt MongoDB Shell


Chọn phiên bản phù hợp với windowns và cài đặt


3. Chạy file mongosh.exe 

    mongodb://localhost:27017


Như vậy là bạn đã cài thành côngNhận xét