1. Tạo collection 
Nhấn nút Create collection (màu xanh lá) để tạo thêm collection mới 2. Xóa collection
Để xóa 1 collection, chọn collection đó, nhấn biểu tượng thùng rác 
Popup xác nhận xuất hiện, nhập lại tên collection muốn xóa => nhấn nút Drop