Nhấn nút Build a Database 


Chọn loại Database muốn deploy (triển khai)Chọn loại máy chủ Cluster để chia sẻ (Amazon , google clound, Microsoft Azuna )

Giả sử chọn máy chủ cluster là Google Clound
Nơi đặt máy chủ là ở Singapore
Do là bản miễn phí nên thông số cluster cũng ko cao 
    M0 Sandbox (Shared RAM, 512 MB Storage)
    MongoDB 5.0, No Backup
Tên máy chủ cluster : Cluster0
Nhấn nút Create Cluster


Tạo username + pass  để kết nối MongoDB
ví dụ : vk
            T*********24Chọn loại mongodb là ở máy local hay ở cloundkết quả tạo database mongodb thành công