Trường THCS Minh Đức

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ II

Môn : Vật lý 7           NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1:  (1đ)

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Làm như thế có tác dụng gì?

Câu 2:  (2 đ)

Số vôn trên mỗi nguồn điện cho biết điều gì?

Áp dụng: một acquy có ghi 12V, số đó cho biết điều gì?

Câu 3:  (1đ)   Cho biết GHĐ; ĐCNN của dụng cụ đo này? Giá trị đo được là bao nhiêu?             Câu 4:  (2đ)    Đổi đơn vị:

            a)  150 V = ………………… V                                             b)  b)  0,05 kV = ……………. mV

            c)   0,10 A  = …………….. mA                                             d)  250 mA = ……………. A

 

Câu 5:  (1,5 đ)     Em hãy cho biết dòng điện có thể gây ra những tác dụng gì? Tại sao phải cẩn thận khi sử dụng điện?

 


Câu 6:  (2,5 đ)           

a/ Hãy vẽ thành sơ đồ mạch điện, xác đinh chiều dòng điện

từ hình bên.

b/ Vẽ thêm ampe kế để đo cường độ dòng điện qua đèn 1

và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2.