PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1                                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

   TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH                                        NĂM HỌC 2018 – 2019

                       ---------------------------                                                          MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 7

                           ĐỀ DỰ BỊ                                                                          Thời gian làm bài: 45 phú                 (Đề gồm có 01 trang)                                                                (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1:

a.  Dòng điện trong kim loại là gì? Trong mạch điện, các electron tự do dịch chuyển trong dây dẫn theo chiều nào?

b.   Trong các chất sau đây: Bạc; dung dịch đồng sunphat; giấy; thép; thuỷ tinh; nước cất; cao su; than chì. Chất nào là chất dẫn điện, chất nào là chất cách điện?

Câu 2: Nối hai cực của một nguồn điện được giấu kín trong hộp với hai thanh than A và B, sau đó nhúng hai thanh than vào dung dịch muối bạc như hình bên, sau một thời gian thấy có bạc bám trên thanh than A.                    

     a) Dòng điện chạy qua dung dịch muối bạc theo chiều nào? Thanh than A đã nối với cực dương hay cực âm của nguồn điện?

     b) Hiện tượng trên là kết quả tác dụng nào của dòng điện?

Câu 3: Có 5 vật A; B; C; D; E được nhiễm điện do cọ xát. Biết rằng A hút B; B đẩy C; C hút D và D đẩy E. Biết E mang điện tích âm. Vậy A, B, C, D mang điện tích gì? Vì sao?

Câu 4:  

a.   Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

 2,5 V = ..........mV;       b/  1,08V=.........mV;     c/ 325mV = ..............V;       d/ 25mV = .....V.

b.  Cho mạch điện gồm 1 nguồn điện (2pin); 2 bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp; 1ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch; 1 khóa K; dây dẫn.  Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và vẽ thêm chốt dương (+), chốt (-) của ampe kế, chiều dòng điện chạy trong mạch khi công tắc đóng.

Câu 5: 

Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?

Câu 6:

Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết :

a.      Hoạt động của ấm dựa trên tác dụng nào của dòng điện? Vỏ ấm, tay cầm, phích cắm, dây mêso,...bộ phận nào của bếp điện thực hiện tác dụng đó của dòng điện?

b.      Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết, điều gì sẽ xảy ra? Vì sao?

 

         _________ HẾT _________