TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ LÝ 6 HKII ( 2018-2019)

Câu 1. (3đ)

a/  Trình bày sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

b/ Sự nở vì nhiệt của nước có gì đặc biệt?

c/  Với những điều kiện ban đầu như nhau, hãy sắp xếp sự dãn nở vì nhiệt theo thứ tự từ dãn nở ít đến dãn nở nhiều của các chất: dầu hoả, nhôm, khí oxi

Câu 2. (1,5đ)

b/ Hãy kể tên một số loại nhiệt kế thường dùng và nêu công dụng của chúng.

Câu 3: (2 đ)

Hãy đổi các nhiệt độ sau:

a/ 300C = ……. 0F                                      c/ 500F= ……. 0C               

b/ -40C = ……. 0F                                      d/ 230F = ……. 0C               


Câu 4: (1đ)

        Để băng kép ở hình bên khi cong lại đầu băng kép chạm vào vật A ta làm cách nào.Vì sao.

   

 Câu 5. (2,5 đ)

Khi theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một chất theo thời gian, ta có bảnh số liệu sau:

 

Thời gian ( phút)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nhiệt độ (0C)

-6

-4

-2

0

0

0

1

2

3

a/ Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất trên.

Quy ước: Trên trục nằm ngang 1cm biểu diễn 2 phút, trên trục thẳng đứng 1 cm biểu diễn 10C

b/ Ở nhiệt độ nào chất này bắt đầu nóng chảy? Thời gian nóng chảy kéo dài bao nhiêu phút?

c/ Chất này tên gì? Biết nhiệt độ nóng chảy ( hay đông dặc ) của một số chất là:

 

Chất

Nhiệt độ nóng chảy

Sáp parafin

500C

Băng phiến

800C

Nước

00C