PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: VẬT LÝ - LỚP 9     

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: ( 2 điểm)

a, Phát biểu định luật Ohm ?

b, Một dây dẫn có điện trở R=15 Ω , cường độ dòng điện qua dây là 0,5 A .Tìm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây ?

 

Câu 2:( 1 điểm)

Giờ trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm do quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên phát động , khuyến khích mọi người tắt đèn điện và các thiết bị sử dụng điện không làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt từ 20h 30 min đến 21h 30 min vào ngày thứ 7 cuối tháng 3 hàng năm . Hãy cho biết những lợi ích từ việc hưởng ứng sự kiện này .

 

Câu 3 : ( 2 điểm )

Một biến trở ghi ( 100 Ω- 2A)

a, Nêu ý nghĩa số ghi trên biến trở.

b, Dây quấn biến trở bằng nikelin có điện trở suất bằng 0,4 .10-6 Ωm , có tiết diện 0,2 mm2 . Tìm chiều dài dây quấn biến trở .

 

Câu 4: ( 2,5 điểm )

Trên một bếp điện ghi ( 220V – 1000W ). Bếp hoạt động bình thường và được đun sôi 1,5 l nước . Nhiệt độ ban đầu của khối nước là 10 0C . Thời gian đun sôi là 10 min .

a, Số ghi trên bếp điện có ý nghĩa gì ?

b, Tính hiệu suất của bếp ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K .

c, Tính tiền điện phải trả cho việc dùng bếp trong 1 tháng ( 30 ngày ). Biết mỗi ngày chỉ đun nước 1 lần và giá tiền điện là 1000đ / (kWh).

 

Câu 5: (2,5 điểm )

a)      Từ trường tồn tại ở đâu ? Cách nhận biết từ trường ?

b)      Một ống dây dẫn nối với một nguồn điện không đổi tại hai đầu A, B . Một kim nam châm nằm cân bằng ở trước một đầu ống dây như hình dưới . Hãy cho biết hai đầu A, B, đầu nào là cực dương, cực âm của nguồn điện ?