\Text Box: ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 – 2019
----š¯›----
MÔN VẬT LÝ 9
Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề

Trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 01

                       Tổ Vật lý

 

 


Câu 1. ( 1 điểm)

Trị số của điện trở của một vật dẫn được xác định bởi công thức . Trong đó U là hiệu điện giữa hai đầu vật dẫn và I là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. Nếu ta tăng U thì cường độ dòng điện I và điện trở R của vật dẫn có thay đổi hay không? Và nếu có thay đổi thì sẽ tăng hay giảm? vì sao?

 

Câu 2. (1 điểm)

Trong mạng điện gia đình, các thiết bị điện như máy lạnh, đèn, máy giặt, tủ lạnh…. Khi hoạt động chúng thường được mắc với nhau theo cách mắc song song hay nối tiếp? Vì sao?

 

Câu 3. ( 1 điểm)

Hãy nêu hai lợi ích của việc tiết kiệm điện năng và hai giải pháp để tiết kiệm điện năng mà tại trường (lớp) em đang thực hiện ?

 

Câu 4. (1 điểm)  Ở các nhà cao tầng, người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở suất 12.10-8 Ωm. Tính điện trở của 1 dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40m và tiết diện là 5mm2.


Câu 5: (2,0đ)

a)      Em hãy cho biết làm thế nào để nhận biết có từ trường?

b)      Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì?

c)      Xác định các từ cực P, Q dựa vào hình vẽ bên.

Câu 6. ( 2.5 điểm)

Cho mạch điện như hình, trên biến trở có ghi 30W-1A mắc với điện trở R=50W vào nguồn điện 12V

a) Em hãy cho biết ý nghĩa của 2 thông số 50W-1A ghi trên biến trở

b) Khi con chạy ở tại vị trí C (biết MN=3MC)  em hãy xác định số chỉ của ampe kế và vôn kế?

c) Nếu con chạy di chuyển từ C sang N thì số chỉ Vôn kế tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm.

Câu 7: (1,5 điểm)

Nhà bạn An có hai bóng đèn led tiết kiệm điện 15W và 9W với thông số kỹ thuật như hình dưới đây:

a. So sánh điện trở của hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường

b. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong một giờ. Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường.