PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I _ NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn : Vật Lý – Lớp 9 

Câu 1. ( 2,0 đ )

 Phát biểu định luật Jun_Lenxo. Viết công thức, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.

Áp dụng:

Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn có điện trở 50 khi dòng điện có cường độ 0,15A chạy qua trong thời gian 10 phút. 

Câu 2. (1,0 đ) 

Dây tóc của một bóng đèn sợi đốt bằng vonfram có đường kính tiết diện d = 0,02 mm. Khi mắc vào hiệu điện thế U = 220 V, đèn sáng bình thường và cường độ dòng điện qua đèn là I = 0,25A. Khi đó, điện trở suất của dây tóc bóng đèn là 6,6.10-7Ω.m.  Tính chiều dài l của dây tóc bóng đèn.

 

 Câu 3. ( 2. ) 

Em hãy xác định tên các từ cực của ống dây và của kim nam châm thử ở Hình H.1

(HS không cần vẽ lại hình, chỉ trả lời P, Q là từ cực gì của ống dây; A, B là cực gì của nguồn điện? ) 

Câu 4. ( 3. )

Cho mạch điện gồm điện trở R1 = 7,5 Ω và R2= 15 Ω được mắc nối tiếp với nhau. Biết cường độ dòng điện qua mạch là 0, 2 A.  Em hãy xác định:

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2.

b) Hiệu điên thế được đặt vào hai đầu  đoạn mạch.

c) Thay điện trở R1  bằng một bóng đèn có số ghi trên đèn là (3V-6W). Hỏi đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

Câu 5 (2.0 đ )

Một máy bơm nước hoạt động nhờ một động cơ điện có công suất 750 W. Trong 30 phút máy bơm này đã bơm được 1500 L nước (biết 1 L nước tương đương 1kg nước) lên độ cao 30 m. Em hãy tính

a)      Lượng điện năng tiêu thụ của máy bơm

b)     Số tiền điện phải trả cho máy bơm nếu giá điện là 1 484 đồng 1 kWh.

c)      Hiệu suất của máy bơm.