PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 9

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

 


                                                                 ĐỀ THI

 

Câu 1 (2,0điểm) 

Phát biểu định luật Joule – Lenz? Viết biểu thức, nêu tên kèm theo đơn vị của các đại lượng có trong công thức?.

 

Câu 2 (2,0điểm)  

Biến trở 60Ω được làm bằng hợp kim nicrom, điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn được dùng làm biến trở.

 

Câu 3 (2,0điểm)    Mt m điện có ghi 220V- 1000W được mc vào hiu điện thế 220V.

a)      Tính cường độ dòng điện qua m điện.

b)      Người ta dùng m này để đun sôi 2 lít nước từ25oC, cho nhiệt dung riêng ca nước là 4200J/kg.K. Tính thi gian đun sôi nước. Cho biết hiệu suất m là 80%.

 

Câu 4 (1,0điểm)  Có một số thỏi kim loại làm bằng đồng và một số làm bằng sắt mạ đồng giống hệt nhau. Hãy tìm cách để phân biệt các thỏi kim loại đó.

 

Câu 5 (3,0điểm) 

Cho mạch điện gồm (R1 nối tiếp R2) và song song với R3. Trong đó  R1= 30Ω, R2 = 60Ω R3= 90 đặt vào hai đầu đoạn mạch là hiệu điện thế 9V.

a)    Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b)    Tính cường độ dòng điện qua từng điện trở.