PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN I                               ĐỀ THAM KHẢO THI HKI

ÑEÀ CHÍNH THỨC

 

        TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU                                                                NĂM HỌC: 2018 - 2019

                                   

 

MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 9

(Thời gian:  45 phút, không tính thời gian giao đề)

 

Họ tên học sinh: --------------------------------------------------------------------Lớp: -------------- SBD: --------------

(Học sinh lưu ý làm bài trên giấy thi, không làm trên đề)

Câu 1: (2,0 điểm)  

a) Định luật Jun – Lenxơ: phát biểu, viết công thức, cho biết tên và đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức đó.

b) Vận dụng: Một bếp điện có điện trở là 48, cường độ dòng điện chạy qua bếp là 100mA. Hãy tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong thời gian 10 phút?

 

Câu 2: (1,0 điểm) Thống kê cho biết, nếu bị tai nạn điện mà được cấp cứu kịp thời và đúng phương pháp thì tỉ lệ nạn nhân được cứu sống rất cao. Nếu nạn nhân được cấp cứu ngay trong phút đầu tiên sau khi bị điện giật thì khả năng cứu sống đến 98%. Nhưng đến phút thứ 5 thì cơ hội cứu sống chỉ còn 25%. Em hãy nêu các bước cơ bản để cứu người bị tai nạn điện giật do mạng điện gia đình mà em biết?

 

Câu 3: (2,0 điểm)  

    a/ Qui tắc nắm tay phải dùng để làm gì? Phát biểu qui tắc nắm tay phải.

 

 

 

 

    b/ Vận dụng: Cho ống dây như hình vẽ:

    + Xác định cực từ ở  hai đầu A, B của ống dây?

    + Đầu kim nam châm gần ống dây có cực gì?

         (Học sinh vẽ hình lên giấy làm bài)                                                

 

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 = 30 và R2 = 15 được mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB luôn luôn không đổi là 9V.

a) Tính điện trở tương của đoạn mạch AB và hiệu điện thế đặt giữa hai đầu mỗi điện trở.

b) Tính công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch AB.

c) Thay điện trở R1 bằng một bóng đèn có ghi (6V – 2,4W) thì đèn có sáng bình thường không? Tại sao?

 

Câu 5: (2,5 điểm) Có hai dụng cụ điện: Bếp điện (220V – 1800W), bàn ủi (220V – 1000W) mắc song song nhau vào cùng ổ cắm điện của mạng điện gia đình 220V.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện (sử dụng kí hiệu của điện trở cho bếp điện và bàn ủi), tìm cường độ dòng điện mạch chính?

b) Cho rằng thời gian sử dụng mỗi ngày của bếp điện là 2h, của bàn ủi là 1h. Giá tiền điện năng trung bình phải trả cho 1kWh điện là 1800 đồng. Hãy tính tổng tiền điện phải trả cho hai dụng cụ này trong 1 tháng (30 ngày).

c) Em hãy nêu một biện pháp tiết kiệm điện trong thực tế đời sống.                                                        

                                                       

                                                          ---------------------Hết--------------------

(Giáo viên không giải thích gì thêm)