ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 8

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

1.       ( 2đ) a. Áp lực là gì? Viết công thức tính áp suất có nêu tên và đơn vị của từng đại lượng trong công thức.

b. Giải thích vì sao xe tải có nhiều bánh xe?


2.      (2đ) Thế nào là áp suất khí quyển?

Giải thích vì sao bong bóng có thể bơm nước được?


3.       (2đ) Một vật có khối lượng 5 kg được kéo chuyển động thẳng đều trên  bề mặt nằm ngangvới lực kéo có phương ngang, chiều từ trái sang phải có cường độ 20N

a.       Kể tên các lực tác dụng lên vật

b.      Biểu diễn các lực trên với tỉ xích tùy chọn.

 

4.      ( 3đ). Một hồ cá hình hộp chữ nhật có chiều cao 0,6 m. Mực nước trong hồ cao bằng 4/5 chiều cao của hồ.  Cho biết rọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3

a.       Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy hồ.

b.      Tính áp suất của nước tác dụng lên điểm A cách đáy hồ một khoảng là 1cm

 

5.      (1 đ). a. Thế nào là lực ma sát?

b. Giải thích vì sao mặt đường giao thông xây dựng bằng phẳng có độ nhám vừa phải, không trơn láng cũng không ghồ ghề.

 

HẾT