PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

 


ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: VẬT LÝ - KHỐI: 8

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

 

 


ĐỀ THI

 

CÂU 1. ( 2,0 điểm).

a)      Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều?

b)     Một ô tô chạy từ TP.HCM đến Vũng Tàu với tốc độ 50 km/h trên quãng đường có độ dài 125 km.

Chuyển động của ô tô là chuyển động đều hay không đều? Vì sao?

 

CÂU  2. (2,0 điểm).

a)      Viết công thức tính tốc độ ? Đơn vị đo tốc độ chuẩn ở nước ta hiện nay là gì?

b)     Một người đi xe đạp với tốc độ 12km/h từ nhà đến trường. Cho biết quãng đường đi của người này là 3km. Tìm thời gian chuyển động.

 

CÂU 3. ( 2,0 điểm).

a)      Thế nào là quán tính?

b)     Khi đang chạy mà bị vấp té, thân người ta ngã chúi về phía nào, vì sao?

 

CÂU 4. ( 2,0 điểm).

a)      Viết công thức tính áp suất chất lỏng tại mọi nơi trong chất lỏng?

Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức?

b)     Một cái đập ngăn nước, khoảng cách từ mặt nước xuống đến đáy đập là 5m. Trọng lượng riêng của nước   10000N/m3. Tìm áp suất do nước tác dụng lên một vị trí ở chân đập.

 

CÂU 5. ( 2,0 điểm).

Hai xe cùng khởi hành lúc 7 giờ từ hai địa điểm A và B cách nhau 200km. Xe thứ nhất đi từ A về phía B với tốc độ v1 = 48km/h. Xe thứ hai đi từ B về A với tốc độ v2 = 32km/h. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.