KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1

Môn: Vật lý lớp 8

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI

 

 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 :

Vì sao nói chuyển động và đứng yên chỉ có tính tương đối ? Người ngồi trên ô tô đang chạy trên đường nhìn thấy hai hàng cây ven đường chạy ngược chiều với ô tô:

a.      Hàng cây đứng yên so với vật nào? Vì sao?

b.      So với ô tô cây cối chuyển động hay đúng yên? Tại sao?                                                                           

                                                                                           

Câu 2 :   

a.       Thế nào là lực ma sát?

b.       Khi trục quay chuyển động, lực ma sát giữa trục với ổ trục trong trường hợp có ổ bi và trường hợp không có ổ bi, thì trường hợp nào chuyển động dể dàng hơn? Vì sao?

                                                                                                       

Câu 3 :  

a.      Em hãy giải thích vì sao khi bút bi bị tắc mực, ta vẩy mạnh bút bi lại có thể viết lại được ?                                                                                                      

b.      Em hãy mô tả các yếu tố của lực Fk  ?


Câu 4 :  Hai người đi xe đạp, người thứ nhất đi quãng đường  20km hết 0,5h, người thứ hai đi quãng đường dài 21,6 km với tốc độ 20m/s.

a.       Tính thời gian  đi hết đoạn đường thứ nhất?

b.      Tính tốc độ trung bình trên cả hai đoạn đường?                                                                                                                                                                                             

Câu 5 :  Một đập ngăn nước, khoảng cách từ mặt nước xuống đến đáy đập là 5m. Tìm áp suất của cột nước tác dụng lên một vị trí ở chân đập?

Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3

                                                            

Câu 6 : Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 17000 N/m2. Diện tích của 2 bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 3dm2. Tính trọng lượng của người?                                                                  ( 1.0  điểm )