Câu 1:(2 đ)

a)     Đơn vị đo thể tích chính thức của nước ta là gì?

b)    Trung bình mỗi ngày nhà bạn Minh dùng hết 500 lít nước. Em hãy tính xem nhà bạn Minh một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền nước? Biết rằng giá nước cho mục đích sinh hoạt (đã bao gồm thuế VAT và phí bảo vệ môi trường) như sau:

STT

Mức sử dụng hằng tháng

Giá bán (đồng/m3)

1

10 m3 đầu tiên

5 020

2

Từ trên 10 m3 – 20 m3

5 930

3

Từ trên 20 m3 – 30 m3

7 313

4

Trên 30 m3

13 377

 

Câu 2: (2 đ)

      Hãy tìm ví dụ minh họa kết quả tác dụng của lực:

       Vật bị biến dạng.

       Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động.

Câu 3: (2 đ)

a)     Trọng lượng là gì? Em hãy tính trọng lượng của quả táo nặng 150 g.

b)    Một học sinh muốn đóng một cây cọc xuống đất theo phương thẳng đứng. Học sinh này đã dùng một sợi dây phía dưới có treo một vật nặng và ngắm sao cho cây cọc song song với sợi dây. Theo em, cách làm trên có hiệu quả không? Giải thích.

Câu 4: (2 đ)

a)     Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10cm. Người ta treo vào một quả nặng 50g thì chiều dài của lò xo là 12cm. Hỏi khi người ta treo 3 quả nặng 50g thì chiều dài lò xo tăng thêm là bao nhiêu cm?

b)    Trong môn thể thao nhảy cầu, vận động viên đứng trên một tấm phẳng làm bằng chất có tính đàn hồi. Trước khi nhảy xuống nước, họ thường nhún  nhiều lần trên tấm phẳng đó rồi mới nhảy xuống. Làm như vậy có mục đích gì? Giải thích.

Câu 5: (2 đ)

a)     Tính thể tích của 350 kg xăng, cho Dxăng = 700 kg/m3.

b)    Nếu dùng một cái thùng có thể tích 0,6 m3 thì có chứa đủ lượng xăng trên không? Vì sao?

HẾT