Đề 3.Trường THCS Minh Đức – TPHCM Bài 1: (5 điểm) Thực hiện phép tính a) 3 5 3 7 2 5     − − + +         b) 4 2 7 5 7 10 + − c) 2 4 5 4 . . 3 19 3 19 − + d) 2 2 0,75 : 1 3 5 3         − − +     e) 2 0 2 1 13 : 0,125 3 2 15 − − −     + +         Bài 2: (4 điểm) Tìm x biết a) 1 3 2 4 x − + = b) 3 1 5 4 3 6 x + + = c) 3 2 27 3 x   + =     Bài 3: (1 điểm) So sánh hai lũy thừa: 300 2 và 200