Đề 8. Trường THCS Trần Văn Ơn – TPHCM Bài 1: Thực hiện phép tính (4,5 điểm)

a) 5 2 3 . 3 3 4   − +     b) 1 2 11 3 3 11 . 4 5 4 4 5 4     − − + + + ⋅         c) 12 7 13 8 45 . 49 35 .27 Bài 2: Tìm x biết: (4,5 điểm) a) 2 3 3 3 4 − = − x b) 2 1 1 3 4 x − − = c) 189 45 126 x = − d) 2 16 3 81 x   =     Bài 3: So sánh 441 2 và 189 5 ( 1 điểm)