Đề 20. THCS Huỳnh Khương Ninh, Q1, TPHCM Bài 1: Tính hợp lý và phân tích kết quả tính đó ra thừa số nguyên tố: a) 5 3 2 7 : 7 5.2 + b) 2012 2 0 2 32 5. 1 2 .2012 4 .3   + +  + c) 2 36.12 36.70 36.2.3 + + Bài 2: Tìm x a) 15 chia hết cho x. b) 2 3 x + = 50 2 .3 . c) 1 5 5 100 − + = x x . Bài 3: Tìm số học sinh khối 6 của một trường biết khi xếp hàng 3,4,5,6 đều thừa 2 em và số học sinh này trong khoảng từ 900 đến 960 em.