- Các bạn tạo 1 thư mục mới(ở đâu tùy các bạn nhé ), mình tạo ở desktop. Tiếp theo đó các bạn tao 1 file tên tùy ý đuôi .js ở đây mình tạo 1 tệp có tên là app.js và viết đoạn code sau vào:

javascript
copy
console.log('Hello world');


Mở cửa sổ command line hiện lên các bạn gõ lệnh , đổi đường dẫn đên thư mục chứa file js mới tạo 
cd C:\Users\vk\Desktop\vudh nodejs\LearnSau đó các bạn gõ lệnh
javascript
copy
node app.js

Cửa sổ command line sẽ hiện như sau.


Qua tới bài này các bạn đã nắm được cách cài đặt nodejs và viết được chương trình nodejs đầu tiên đây là bước nền cho các bạn đi tiếp vào các bài sau