Đề bài : Tìm số ??? 

 Cấp độ giải được : Lớp 4 trở lên

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé

Đáp án: Cập nhật sau khi có bạn đọc trả lởi đúng đầu tiên