Câu 1. Nếu không có trường hợp nào dưới đây là đúng thì chúng ta có thể kết luận ai là người làm vỡ lọ hoa? a. Mike: Sally làm vỡ lọ hoa. b. Tom: Mike sẽ nói cho bạn biết ai là người làm vỡ lọ hoa. c. April: Tom, Mike và tôi không thể làm vỡ lọ hoa. d. Chris: Tôi không làm vỡ lọ hoa. e. Erik: Mike làm vỡ lọ hoa, vì vậy Tom và April không thể làm vỡ được. f. Jim: Tôi làm vỡ lọ hoa nên Tom không làm vỡ lọ hoa. Câu 2. Có hai kho thóc. Kho thứ nhất chứa 261 tạ 30kg. Kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 1560kg vì có ít hơn 24 bao. Biết rằng các bao nặng như nhau. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu bao thóc? Câu 3. Nghe vẻ nghe ve Nghe vè vui đố Nhanh tìm ba số 3 số gì đây? Tổng 3 số này Bằng tích chúng ngay Ai biết, ai hay Xin nhanh, nhanh kể Bạn học giỏi thế Không lẽ chịu thua? Vừa học vừa đùa Xem ai giỏi nhất. Câu 4. Số nào tiếp theo dãy số sau? 100, 99, 97, 93, 85, ? Câu 5. Trong một bảng của Cup bóng đá thế giới 1994, tổng số điểm của 4 đội cộng lại bằng 16. Hỏi có mấy trận thắng, mấy trận hòa? (Cách cho điểm như sau: đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm, hoà thì mỗi đội được 1 điểm). Câu 6. Một cành cây có thể đỡ được 3 người. John nặng gấp 2 lần Adam, Rachel nặng bằng một nửa Adam. Vậy John, Rachel và Adam đều có thể cùng ngồi trên cành cây đó. a. Đúng b. Sai Câu 7. Trên một quãng đường dài 3km, người ta trồng cây hai bên đường theo thứ tự: 1 cây dương, 1 cây dương nữa, 1 cây bạch đàn rồi đến 1 cây tràm. Biết rằng cứ cách 20m lại trồng một cây và có trồng cây ở hai đầu đường, hỏi phải dùng bao nhiêu cây mỗi loại? Câu 8. 3 cây vải đỏ, xanh, vàng Chiều dài tổng cộng là ngàn mét y Vải đỏ 10 mét cắt đi May cờ tặng đội thiếu nhi diễu hành Cắt 20 mét vải xanh Thưởng cho các bạn học hành giỏi ngoan Cắt 25 mét vải vàng Tặng đội văn nghệ may màn, kéo phông Này em, này bạn biết không 3 cây lúc đó dài đồng như nhau Đố ai, ai biết đáp mau Mỗi cây vải lúc ban đầu dài nhiêu?