Nes là game máy băng, nổi tiếng với các trò : mario, bắn xe tăng, contra, na tra cứu mẹ, xe jeep, ăn chuối, ...

   
Để chơi các tựa game chạy trên hệ máy NES chúng ta sử dụng trình giả lập Jnes hiện tại hỗ trợ trên cả 2 nền tảng 32 bit và 64 bit. Download giả lập nes ở dưới đây

Download : 
Chọn phần mềm giả lập dưới đây : Ưu tiên Nestopia1, Jnes có 1 số game không chạy được

1. Giả lập Nestopia1 cho game NES  : https://megalink.pro/Nestopia_NES
2. Giả lập JNES cho game NES  : https://megalink.pro/nes_121
Nếu xài Nestopia1 

1 Bắt đầu cài đặt Nestopia1 :

   + Giải nén ra , chạy file nestopia.exe 
   + Chọn File => Open Game => chọn rom game muốn chơi
  
Mở rom game thành công (rom game có đuôi là .nes hoặc các file đó để trong file nén .zip cũng được), giờ chỉ cần chơi thôi

Lưu save game : F5
Lấy save game :   F7
1. Bắt đầu cài đặt Jnes:
Cài đặt JNES xong, chạy JNES

Chọn File => Load Game
Mở rom game thành công (rom game có đuôi là .nes hoặc các file đó để trong file nén .zip cũng được), giờ chỉ cần chơi thôiKết quả
Lưu save game : F5
Lấy save game :   F7
Phóng to màn hình : Alt+Enter
Chỉnh nút cho bàn phím hay tay cầm

Chọn Options => Input
 


Chỉnh nút nhấn cho người chơi 1. Muốn chỉnh nút nhấn cho người chơi 2 chọn tab Player 2, và chỉnh nút phù hợp