Các Ngón Tay


Phím Đàn

 


Dây Đàn

Tên của dây dày nhất, dây thứ sáu,
là Mi (E). La (A), Rê (D), Sol (G), Si (B),  Mi (E)

  Cách Lên Dây Đàn Guitar Đúng Cao Độ


 Mẹo : Bạn hãy cài app Guitar tune, App đó sẽ lăng nghe từng dây đàn khi bạn đánh và cho biết dây đó đã đúng hay chưa

Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=vi&gl=US


Bảng chữ cái âm nhạc: 

Kí hiệu Giáng (b): Biểu tượng trông giống chữ 'b' viết thường là biểu tượng giáng, và khi nó ở cạnh một nốt nhạc, có nghĩa là nốt nhạc đó có cao độ thấp hơn ½ cung. Khi chúng ta nói dây bị giáng (flat) khi chỉnh dây đàn guitar, có nghĩa là cần phải chỉnh cao độ của các nốt nhạc lên một chút.Kí hiệu Thăng (#): Biểu tượng này, khi ở cạnh một nốt nhạc, sẽ làm cao độ của nốt đó tăng lên ½ cung. Khi ta nói dây bị thăng (sharp) khi chỉnh dây đàn guitar, có nghĩa là nốt nhạc đang hơi cao và phải hạ cao độ xuống.


Cách Đọc Biểu Đồ Hợp Âm

 

Trước khi bắt đầu chơi bất kỳ hợp âm nào, bạn cần phải biết cách đọc một biểu đồ hợp âm (Chord Chart/Diagram). Nhìn vào một biểu đồ hợp âm, bạn sẽ thấy 6 đường thẳng dọc song song tượng trưng cho 6 dây đàn guitar. Đường thẳng ngoài cùng bên trái là dây Mi trầm, và đường ngoài cùng bên phải là dây Mi cao.Hợp Âm La Thứ (A Minor)

 Hợp Âm Đô Trưởng (C Major)

 


Hợp Âm Rê Trưởng (D Major)
Hợp Âm Sol Trưởng (G Major Chord)

 


Tôi khuyên bạn nên sử dụng ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Đặt ngón áp út vào phím thứ ba của dây Mi trầm, ngón giữa vào phím thứ hai của dây La, và ngón út vào phím thứ ba của dây Mi cao. Vẫn là hình dạng hợp âm đó, nhưng chúng ta đang sử dụng các ngón tay khác để tạo ra hợp âm.Lý do tôi khuyên bạn nên sử dụng cách thứ hai để đánh hợp âm Sol trưởng là vì việc chuyển từ hợp âm Sol trưởng sang hợp âm Đô trưởng rất phổ biến. Nếu bạn dùng ngón trỏ, ngón giữa và áp út để tạo hợp âm Sol trưởng, chuyển sang Đô trưởng cần thay đổi thế tay rất nhiều. Nếu dùng cách thứ hai, sự thay đổi sẽ không nhiều và dễ dàng hơn.

  

Chùm Hợp Âm (Chord Progression)

 

Chúng ta sẽ sắp xếp 4 hợp âm mà bạn vừa được học với nhau để tạo thành một chùm hợp âm. Đó là Sol trưởng – Rê trưởng – La thứ - Đô trưởng (G - D - Am - C). Bạn có thể gặp khó khăn trong việc chuyển giữa các hợp âm này một cách trơn tru, nhưng đó là điều bình thường lúc đầu. Dành thời gian tập luyện và nhớ tất cả những lời khuyên mà tôi đã đưa ra để chuyển hợp âm và giữ âm thanh trong trẻo.

 

Bây giờ hãy bắt đầu đánh một cách đơn giản để bạn có thể tập trung vào việc chuyển hợp âm trơn tru và rõ ràng. Với mỗi hợp âm, hãy quạt xuống 2 lần. Bắt đầu với Sol trưởng, quạt xuống 2 lần. Chuyển sang Rê trưởng, nhớ đừng đánh vào dây Mi trầm và La. Chuyển sang La thứ và bỏ qua dây Mi trầm. Kết thúc với Đô trưởng, cũng quạt xuống 2 lần.

 

Khi chơi chùm hợp âm này, hãy cố gắng hình dung sự thay đổi hợp âm trước khi nó xảy ra. Khi bạn chơi Sol trưởng, bạn phải nghĩ về hợp âm Rê trưởng khi quạt xuống lần thứ hai. Khi bạn chơi Rê trưởng, hãy nghĩ đến La thứ, và khi bạn chơi La thứ, hãy nghĩ đến hợp âm Đô trưởng sắp tới.